Adatvédelmi tájékoztató

Ön mint Felhasználó a www.foldex.eu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit.

A Foldex Solution Ltd., mint adatkezelő és a Honlap üzemeltetője kiemelt célja, hogy ügyfelei és más érdeklődők számára a Honlapon keresztül hasznos információkkal, tájékoztatással szolgáljon a cég tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban.

Társaságunk a fenti célkitűzésének megvalósítása érdekében az Érdeklődők által megadott személyes adatok kezelését végzi. Az Érdeklődő a Honlap használatával hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, azaz amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címet használva személyes adatát eljuttatja a Foldex Solution Ltd.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen adatokat Társaságunk – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Társaságunk az adatkezelés során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli a tudomására jutott adatokat illetve az Érdekeltek hozzájárulása szerint tünteti fel a Pályázókat referenciaként.

A Foldex Solution Ltd. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

Társaságunk partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, és Társaságunkkal fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Foldex Solution Ltd. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Társaságunk fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatására. Az aktuális feltételekről a felhasználó a honlap ezen részén mindig tájékozódhat. A módosítások a honlapon való megjelenésétől kezdve érvényesek.

A cél elérésével vagy az adatkezelés okának megszűnésével a személyes adatok törlésre (megsemmisítésre) kerülnek. Társaságunk, mint adatkezelő köteles Önnek információt adni személyes adatairól, illetve azok kezeléséről. Ha bármilyen kérdése, észrevétele, van a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen. Ugyanígy léphet kapcsolatba velünk, ha tájékoztatást kér a Weboldalon keresztül gyűjtött adatairól, vagy kéri az információ helyesbítését, zárolását vagy törlését.

Székhely: BN33DH England, Brighton & Hove, Hova Hause 1, Hova Villas.

Ügyfélszolgálatunk email címe: palyazat@foldex.eu

Telefon: +36 30 757 0294

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a bírósághoz fordulhat. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Kelt: 2017.05.25.