PÁLYÁZZON OKOSAN!

Egy cég életében a célok elérésének eszköze általában a pénz. Hogyan vonhat be külső tőkét a vállalkozásába? A legegyszerűbben egy pályázat segítségével.

De mi is a pályázat?

A hivatalos megfogalmazásban a pályázat meghatározott jellegű szellemi alkotások készítése és beküldése valamely testülethez, amely a műveket elbírálja és díjazza. A mi esetünkben a pályázat a Pályázó által benyújtott dokumentumok összessége, ami tartalmazza a projektadatlapot, a mellékleteket és az elektronikus adathordozót. 

Valójában kik pályázhatnak? 

Lényegében bárki. Az éppen hogy megalakult, új vállalkozásoktól kezdve a több évtizede működő nagyvállalatokig bárki. Természetesen pályázatonként a feltételek változnak, de ez nem jelenti azt, hogy egy cég ne találna számára megfelelő pályázati kiírást. 

Ha már sikerült megfogalmazni az elképzelést, ami eddig csak a gondolataiban létezett, és eldöntötte, hogy ennek megvalósításához uniós forrást vesz igénybe, akkor elérkezett a következő lépés:

Hogyan kell pályázni? 

Két lehetőség van arra, hogy a támogatást megszerezze.

Az első lehetőség az, hogy a pályázó saját maga írja meg és adja be a pályázatot. Ezt sokan úgy gondolják, hogy költséghatékony, mert nem kell egy külsős céget fizetni azért, amit mi magunk is meg tudunk oldani.

A másik lehetőség az, hogy a pályázó megbíz egy pályázatíró céget, vegye le a rengeteg adminisztrációs terhet a válláról, és írja meg helyette a pályázatot.

Persze mindkét opciónak megvannak egyaránt az előnyei és a hátrányai is.

Nézzük meg mindkét esetet részletesen, hogy melyik milyen munkát, energiát és figyelmet igényel.

 1. Egyedül pályázni

Aki még soha nem pályázott, azt gondolja, hogy ez a legkézenfekvőbb megoldás. Hiszen egy űrlapot mindenki ki tud tölteni, és a kért dokumentumokat mindenki tudja csatolni az anyaghoz. Ez az állítás igaz. De csak részben.

A mostani pályázati rendszer szeretné egyszerűsíteni a pályázatok beadását, ezért a lehető legtöbb részt már elektronikus formára alakította át, megkímélve mind a pályázókat, mind az elbírálókat a rengeteg papír felhalmozódásától. Ennek viszont az lett a következménye, hogy a pályázóknak rendelkezniük kell olyan számítástechnikai eszközökkel, melyek ezeket az igényeket kielégítik, lehetőséget adnak az elektronikus űrlapok kitöltésére és a digitalizált dokumentumok csatolására. Ezek az akadályok könnyen kiküszöbölhetőek, ha van egy jó teljesítményű számítógép, nyomtató, szkenner és internet-hozzáférés, melyeket kellő szakértelemmel tudunk használni.

De térjünk vissza magához a pályázathoz. 

Az Ön fejében megfogalmazódott egy gondolat, amely cége előrehaladását, terjeszkedését segítené elő, az az ötlet, melyet ténylegessé, valóságossá kell tennie azzal, hogy konkrét adatokat, tényeket tesz mellé, vagyis tervet készít belőle. Ezt nem elég egyetlen mondattal elintézni, pl. újítsuk fel a műhelyt és vegyünk bele még gépeket, hanem pontos részletességgel össze kell állítani, hogy mit újítunk fel, mit festünk, mázolunk, milyen új padlót készítünk, hogyan alakítjuk át, hány darab xy típusú esztergagépet veszünk, kitől vesszük, ki fogja végezni a felújítást stb. 

Ha már sikerült a megálmodott ötletet kész tervvé kovácsolni, és megtalálni a „szerintünk” ehhez legjobban illeszkedő pályázati kiírást, elvileg jöhetnek az előkészületek. „Szerintünk”: azért használtunk idézőjelet, mert minden pályázati kiírásnak megvannak azok a kizáró okai és feltételrendszere, amelyek első ránézésre alkalmazhatóak cégünkre/ötletünkre, de behatóbb tanulmányozás után kiderül, hogy bizony jó néhány ponton elvérzünk. Ezeknek az előzetes kiszűrésére szakértői szemre van szükség, hogy még a legelején sikerüljön pontosan leszűkíteni ezeket a kritériumokat/kulcspontokat oly mértékben, hogy ne kelljen feleslegesen időt és energiát fordítani egy olyan pályázatra, amely nem felel meg az elképzeléseknek, mert nem támogatja a valódi célokat.

A pályázati kiírás értelmezése szintén egy olyan szakmai értelmező képesség, mely elengedhetetlen a pályázatírás előkészületeiben.

A legtöbb kiírás tarkítva van különböző törvényi, rendeleti, jogszabályi hivatkozással, amelyek felkutatása és értelmezése, vagyis emberi nyelvre fordítása sok időt el tud venni az életünkből. Ha sikerült átverekedni magunkat ezek dzsungelén, akkor kapunk egy tisztább és érthetőbb képet a pályázatról.

Maga a pályázat tartalmaz olyan alapvető információkat, melyeket érdemes a pályázati kiírásba való beleásás előtt megnézni, hogy egyáltalán összhangban van-e azzal az elképzeléssel, amit ténylegesen szeretnénk. Ilyen pl. a támogatás összege, ennek támogatási aránya, vagyis a költségeink hány százalékát fizetik ki, az ország melyik területén lehet megvalósítani stb. 

Miután megismerkedtünk teljes részletességében a kiírással és kidolgoztuk, ismerjük a terveinket (a projektötletet), megkezdhetjük a kettő összehangolását. Ezt azt jelenti, hogy a pályázati követelményeknek megfelelően kitöltjük a projektadatlapot, és csatoljuk azokat a mellékleteket, amelyet kérnek. A projektadatlap tartalmazza mind a pályázó adatait, mind a részletesen leírt projektötletet is.

Ennek kitöltésére igen nagy hangsúlyt kell fektetni, mert az elbírálási szabályban két alapszabály van, amelynek meg kell felelni. Az egyik a pályázat formai követelménye. Ez az első lépcső a bírálatnál, tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne legyenek hibásan, vagy hiányosan kitöltött részek, mert csak akkor kerülhet pályázatunk a második fordulóba, a szakmai bírálatra, ha az elsőnek megfelelt. 

Fontos tehát, hogy kellő időt és energiát szánjunk pályázatunkra, ellenőrizzük le pontról-pontra, hogy ne hiányozzon semmilyen aláírás, pecsét vagy melléklet, mert a sok munka kárba vész, és az elutasítás után szomorkodni fogunk, hogy nem sikerült, pedig milyen jól jött volna a segítség.

A második lépcsőben elbírálandó szakmai résznél figyelni kell arra, hogy meggyőzzük a bírákat arról: a támogatás jó helyre kerül, érdemesek vagyunk a nyerésre, hiszen a cél a vállalkozás tényleges fejlődése. 

A pályázat papíralapú dokumentumait a megfelelő példányszámban és a kért formátumban kell postára adni a megjelölt határidő PONTOS betartásával.

Tehát eljutottunk arra a pontra, hogy pályázatunkat időben és pontosan beadtuk. Ez volt a könnyebbik része a teljes pályázatnak!

A hosszabb és még több energiát igénylő rész a pályázat megnyerése után következik. 

Miután megítélik a támogatást, meg kell valósítani a projektet. 

Mivel minden pályázat utófinanszírozású, ennek az összegnek (teljes projekt összege és az áfa) már kezdetkor a zsebünkben kell lennie, hogy a megvalósítást számlákkal igazolni tudjuk a támogató szerv felé. 

Ennek a dokumentálása, igazolása sok odafigyelést, precizitást igényel. Sajnos itt is előfordulhat az, hogy a támogatás megítélése után, a számlák elszámolásánál, a támogató visszavonja döntését. Ez az esetek nagy százalékában egyszerűen adminisztrációs hibának köszönhető, mert a kedvezményezett, vagyis a támogatást nyert cégünk nem a megfelelő formában, mennyiségben, határidőn túl stb. adta le a dokumentumokat az igazoláshoz.

Tehát lényeges részlet a határidők betartása. Nemcsak a pályázat leadásánál kell erre figyelmet fordítani, hanem az elszámolási részben is, ahol egy meghatározott időn belül meg kell kezdeni és be kell fejezni projektünk megvalósítását. Ennek függvényében kerül sor a támogatási összeg kifizetésére, és persze a fenntartási időszak határidejére. 

A fenntartási időszak a projektünk befejezése után kezdődik, és a hossza attól függ, hogy milyen pályázaton indult a cég. Az átlag 3 év szokott lenni, ez idő alatt kötelezően előrehaladási jelentéseket kell leadni a kiíró szerv felé, amellyel igazoljuk azt, hogy az általunk kivitelezett fejlesztés működik és pénzt termel. Ezek is határidőkhöz vannak kötve. Majd a fenntartási időszak lejárta után egy zárójelentési kötelezettségünk is van, amellyel a pályázat lezártnak tekinthető.

Egy szó, mint száz, láthatjuk, hogy mindenki képes egy adatlap kitöltésére, de nem mindegy, hogy milyen precizitással és részletességgel végzi el mindezt.

Mit nyer Ön egy jó pályázatíró céggel?

Nézzük meg, hogy egy jól felkészült pályázatíró cég mi mindent vesz le a cégvezető válláról mindebből.

 1. Pályázatíró céggel pályázni

Egy jó pályázatíró cég az ötlet kialakulásától egészen a fenntartási időszak (minimum 3 év) legvégéig nyomon kíséri, és segíti ügyfelét. Folyamatos kommunikációval eloszlatja a pályázó félelmeit, és erősíti a projektje megvalósításához szükséges kitartását és türelmét.

Az ötlet kialakulása a cégvezető fejében nem elég ahhoz, hogy egy pályázaton el tudjon indulni. Ezt az ötletet, mint tudjuk, valóságossá kell tenni, meg kell tervezni. A pályázatíró cég segítségével olyan formán össze lehet állítani, hogy az a pályázatnak megfeleljen. 

A szakmailag felkészült és az aktuális, pályázatokban szereplő törvényekkel, rendeletekkel, jogszabályokkal tisztában levő pályázatíró cég kellő mennyiségű és minőségű, közérthető tájékoztatást ad a pályázat feltételeiről, kritériumairól, azokról az alapinformációkról, melyek lényegesek a pályázó szempontjából, illetve a kötelező vállalásokról, amelyeket a projekt megvalósítása után vállalni kell.

A projektadatlap és a szakmai részek kitöltése hiánytalanul megtörténik, erre a pályázatírók nagy része garanciát vállal.  

A határidők pontos betartásával nem csúszik el a pályázat, nem lesznek késések és ebből adódóan hiányosságok.

A pénz lehívásánál, vagyis a projekt megvalósítása utáni elszámolásnál a pályázatíró cég koordinálja a számlák és a kért dokumentumok összegyűjtését, leadását, melyet a megadott időn belül eljuttat a támogató szerv felé, ezzel is könnyítve a cégvezetőnk munkáját.

A pályázatíró cég a fenntartási időszak alatt figyelemmel kíséri a projekt állapotát, az előrehaladási jelentéseket leadja, illetve a pályázatot lezárja a fenntartási időszak lejárta végén.

Tehát egy jó pályázatíró cég ismérvei:

 • segítőkész információkkal átláthatóvá teszi a fejlesztési lehetőségeket

 • megérti a pályázni kívánó aggályait, fenntartásait

 • eloszlatja a téves félelmeket a helyes információk átadásával

 • nemcsak csókosoknak biztosítja a pénzhez jutás lehetőségét

 • pályázati előminősítő segítségével minősíti a pályázó céget

 • az ötlet kialakulásától, a megvalósításon keresztül, a fenntartási időszak végéig részt vesz és segít a projektben

 • kellő és pontos tájékoztatást ad közérthetően a pályázati kiírás részleteiről, kritériumairól, kizáró okairól, kötelező vállalásairól

 • felesleges energiát, időt és költséget spórol meg az adminisztrációs terhek átvállalásával

 • segít kidolgozni a projektet

 • 100%-os garanciát vállal a formai követelményekre 

 • megfelelő mennyiségű, folyamatos kommunikációt, tájékoztatást nyújt a pályázat teljes időtartama alatt

 • profi csapattal és jó referenciákkal, ajánlásokkal rendelkezik, amelyek mögött sikeres pályázatok sorakoznak fel

 • folyamatos, pontos koordinációt és kontrollt biztosít a pályázaton és a projekten

Egy felkészült pályázatíró cég rengeteg időt, energiát és összességében pénzt spórol meg Önnek.

Éljen a lehetőséggel: Pályázzon okosan!