Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása

GINOP-3.2.4 - 8.2.4-16
 

A pályázat célja:

A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai infrastruktúrát (Infrastucture as a Service, IaaS) és/vagy platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS) mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező.
 

Ki pályázhat:

Azon mikro-, kis- és középvállalkozás, amely:

- Rendelkezik legalább két lezárt, teljes üzleti évvel;

- Árbevételének legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből származott a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó két lezárt, teljes üzleti év összesített adatait vizsgálva;

- Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt;

- A kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak;

- Az infokommunikációs szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján összesítve meghaladja a 100 millió Ft-ot.
 

A projekt keretében támogatható tevékenységek:
 

A projekt előkészítése:

- Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, helyzetelemzés készítése;

- Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése;

- Piackutatás, szakértői műhelymunkák megvalósítása;

- Szükséglet felmérés és helyzet feltárás;

- Üzleti és műszaki tervek, specifikációk, marketing és kommunikációs stratégia elkészítése;

- Egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás;
 

Üzleti felhőszolgáltatásokat nyújtó szolgáltató központok felépítése és továbbfejlesztése:

- Architektúra tervezése, hardver és szoftver infrastruktúra elemek installálása;

- Specifikációk, szabványok, bevezetési módszertanok kidolgozása;

- Alkalmazás kifejlesztése, implementálása, integrációja, bevezetése, paraméterezése, testre szabása, interfész fejlesztés, konfigurálás, tesztelés;

- Üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez igénybevett külsőszakértői támogatás.
 

Kommunikációs és marketing stratégia, információs- és médiakampány megvalósítása:

- Online marketing tevékenység;

- Rendezvényekhez kapcsolódó marketing tevékenység – eseménymarketing;

- Nyomdai produkciós anyagok készítése, PR és grafikai tevékenység;

- Partnermegkeresések lefolytatása.
 

Immateriális javak beszerzése:

- üzleti alkalmazás, szoftver licenc díjak
 

Eszközbeszerzés: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök:

- közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver eszközök;

- közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hálózati eszközök;

- közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek.
 

Kötelező vállalások:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell a projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 3. üzleti év végére a KKV-ban kiszolgált átlagos felhasználók számával súlyozott szolgáltatást igénybe vevő vállalkozások számára vonatkozó elvárás teljesítését.

Bővebb információ a Pályázati felhívás 3.4.1.3.1. pontja alatt található.
 

Fenntartási Kötelezettség:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.
 

Területi korlátozás:

A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél- Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
 

A támogatás mértéke, összege:

A kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen - legfeljebb 475 millió Ft lehet, de nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételét.

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 17,5 millió Ft, maximum 175 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet.

A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft, maximum 300 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül maximum 75%-a lehet.

A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

Regionális beruházási támogatásként nyújtott támogatás esetében igénybe vehető maximális támogatási intenzitás:

 

Támogatási kategória

Mikró- és
kisvállalkozás

Középvállalkozás

Kis- és középvállalkozás részére
tanácsadáshoz nyújtott támogatás

50% 50%

Regionális
beruházási
támogatás

Nyugat-Dunántúl 45% 35%
Közép-Dunántúl 55% 45%
Dél-Dunántúl 70% 60%
Észak-Magyarország 70% 60%
Észak-Alföld 70% 60%
Dél-Alföld 70% 60%


Önerő:

A projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
 

Kölcsön:

A kölcsön kamata 1% / év.

A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

A kölcsön futamideje: A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.
 

Előleg:

Az előleg mértéke megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 87,5 millió Ft.
 

Biztosíték nyújtás:

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában biztosíték nyújtása kötelező, amelynek formája lehet:

- garanciavállaló nyilatkozat,

- ingatlan jelzálogjog,

- garanciaszervezet által vállalt kezesség,

- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –

kötelezvény.

A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A kölcsön vonatkozásában az elvárt fedezettség mértéke:

- új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként;

- a fenti pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 50%-a a befogadási értékből számítva.

A kölcsön vonatkozásában az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

- ingatlan jelzálog,

- ingó jelzálog,

- fizetési számla követelésen alapított óvadék,

- tulajdonos készfizető kezessége,

- egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége,

- bankgarancia.
 

Támogatásban nem részesíthetők köre:

- A saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;

- A támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;

- Az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételét;

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban;

- Mezőgazdasági termelőnek minősül
 

A pályázat benyújtható:

2017. március 8-tól 2019. március 8-ig lehetséges.Közzétéve itt: Pályázatok | Ekkor: 2017. április 17.